Algemene voorwaarden Greencard

Heeft u een Greencard van Staelduinsebos? Lees dan hier onze algemene voorwaarden. Wilt u graag een Greencard? Neem dan contact met ons op of kom langs in de winkel.

1. Algemeen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Staelduinsebos Greencard. Het spaarprogramma behorende bij deze Greencard, wordt uitgevoerd door Staelduinsebos Groencentrum Vlaardingen. De houder van de Greencard heeft bij het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier, kennis genomen van deze algemene voorwaarden en deze geaccordeerd.

2. Aanvragen.

Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Staelduinsebos Greencard aanschaffen door de kaart op te halen bij de kassa van ons tuincentrum en zich daar te registreren. De aanvraag wordt door Staelduinsebos Groencentrum Vlaardingen behandeld en kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd. De Greencard is per direct te gebruiken. Er kan per huisadres slechts 1 Greencard worden aangevraagd. De Greencard is voor € 10,- aan te schaffen bij het Staelduinsebos en heeft een geldigheidsduur, welke loopt zo lang Staelduinsebos Vlaardingen deze pas voert.

Greencard Staelduinsebos

3. Mogelijkheden.

De Greencard biedt, op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen. Deze voordelen worden bepaald door Staelduinsebos Vlaardingen. Voor Greencardhouders worden speciale acties en activiteiten georganiseerd. Als Greencardhouder profiteert u van korting sparen op uw aankopen. Per productgroep is deze korting vooraf bepaald en na te zien in de voorwaarden, daarnaast spaart u geen korting over artikelen en goederen welke reeds met korting worden aangeschaft.

4. Eigendom van de Greencard.

De Staelduinsebos Greencard blijft eigendom van Staelduinsebos. De Greencard is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulieren. Bij misbruik van deze Greencard, heeft Staelduinsebos het recht de kaart te blokkeren en het spaartegoed af te boeken. Indien de pashouder de Greencard niet meer wenst te gebruiken, dient deze ingeleverd te worden bij de informatiebalie van het Staelduinsebos Vlaardingen. Bij verlies of diefstal dient de Greencardhouder zich te melden bij Staelduinsebos Vlaardingen, de kaart zal worden geblokkeerd en hiervoor in de plaats zal één nieuwe kaart worden gerealiseerd. Het Greencardsaldo zal worden overgezet naar nieuwe kaart. Voor deze handeling wordt € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

5. Wijziging en beëindiging.

Staelduinsebos Groencentrum Vlaardingen behoudt zich het recht voor om de, aan de Greencard verbonden voorwaarden te wijzigen of in te trekken. Staelduinsebos behoudt zich tevens het recht voor om het spaarprogramma verbonden aan de Greencard te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Eventuele veranderingen zullen op de site, dan wel via het tuincentrum worden gecommuniceerd. Staelduinsebos behoudt zicht het recht voor om bij misbruik van de Greencard, deze te blokkeren en het spaartegoed af te boeken, dergelijke beslissing zal eenzijdig door het Staelduinsebos worden genomen en is niet open voor discussie.

6. Spaarsysteem.

Op uw aankopen bij Staelduinsebos Vlaardingen spaart u, op vertoon van uw Greencard een saldo. Dit saldo is procentueel afhankelijk van de producten, varieert tussen de 5 en 10 % en is terug te vinden als bijlage bij deze voorwaarden. De Greencard geeft geen recht om te sparen op producten welke reeds in de aanbieding zijn, dan wel actieproducten. Het Greencardsaldo is te gebruiken één dag nadat dit op de kaart is geplaatst. Bij het inwisselen van uw Greencardsaldo wordt in de betreffende transactie derhalve niet gespaard. Tevens kan er niet gespaard worden op Giftcards, statiegeld, borg, bezorgkosten, gasflessen en aanbetalingen. Greencardsaldi zijn nooit inwisselbaar tegen contanten. Greencard tegoed wat is ontvangen op artikelen welke retour worden gebracht, zullen bij retourneren van de betreffende artikelen worden afgeboekt van het uitstaande saldo.

7. Privacy en persoonlijke gegevens.

De door de Greencardhouder ingevulde gegevens en de aangekochte producten worden door Staelduinsebos Vlaardingen geregistreerd en opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens zullen strikt en vertrouwelijk behandeld worden. Staelduinsebos Vlaardingen kan deze gegevens gebruiken voor extra voordelen voor de Greencardhouders en voor analysemogelijkheden. Persoonlijke gegevens worden door Staelduinsebos Vlaardingen nooit verschaft tenzij hier wettelijk toe opdracht wordt gegeven. Bij het akkoord van de algemene voorwaarden geeft u ook akkoord om nieuwsbrieven/ mailings te ontvangen van Staelduinsebos Vlaardingen.

Greencard spaarpercentages

10% Greencard tegoed

Kamerplanten, buitenplanten, potterie, grondproducten, bollen, zaden, mest, bestrijdingsmiddelen, beelden, ornamenten, sfeer- en decoratieproducten, kerstproducten en vuurwerk.

5% Greencard tegoed

Gereedschappen, barbecueproducten, heaters, (tuin)meubilair, houtproducten, bestratingsmaterialen en verlichtingsproducten.