Geachte relatie,

Hiermee verwijzen wij naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming, welke sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Om als hoveniersbedrijf goed te kunnen werken, is het van belang om persoonsgegevens in combinatie met locatie- en soms bedrijfsgegevens vast te leggen.

Staelduinsebos Groenspecialisten gebruikt deze gegevens om haar werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren.

De bescherming van de privacy van onze klanten is daarbij zeer belangrijk voor ons.

Persoonsgegevens behandelt en beveiligt Staelduinsebos Groenspecialisten dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en overeenkomstig het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

De vastlegging van de persoonsgegevens gebeurt ten behoeve van:

  • De uitvoering van de werkzaamheden.
  • De behandeling van klachten over de uitvoering van de werkzaamheden conform de procedures van de branchevereniging VHG.
  • De financiële en operationele bedrijfsvoering.
  • De uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.
  • Het doen van onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening om die te kunnen verbeteren, inclusief beleidsdoelen en managementrapportages.

De gegevens worden dan geanonimiseerd.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens als deze relevant zijn gelet voor het doel waarvoor zij dienen.

De volgende gegevens worden vastgelegd:

  • Naam, adres en woonplaats (zogenaamde NAW-gegevens) van contractant.
  • IBAN rekeningnummer(s).
  • Locatiegegevens van het pand/object.
  • Naam, (email)adres en telefoonnummer(s) van te informeren personen.
  • Indien relevant codes, wachtwoorden van toegangs- en beveiligingssystemen.

In het privacyreglement van Staelduinsebos Groenspecialisten, gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, worden klanten en medewerkers geïnformeerd over de manier waarop Staelduinsebos Groenspecialisten met de persoonsgegevens omgaat.

Het privacyreglement is desgewenst digitaal opvraagbaar via admin@staelduinsebos.nl.

NB: Staelduinsebos Groenspecialisten is de handelsnaam, eigendom van RJ Hoveniers en Tuinaanleg B.V.

Met groene groet,

Team Staelduinsebos Groenspecialisten